CVE-2019-6973

IP CCTV kamery Sricam jsou zranitelné vůči odmítnutí služby prostřednictvím více neúplných požadavků HTTP, protože webový server (založený na gSOAP 2.8.x) je nakonfigurován pro iterativní frontový přístup (neboli operace bez vláken) s časovým limitem několika sekund.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/46261/
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/151377/Sricam-gSOAP-2.8-Denial-Of-Service.html
MISC: https://github.com/bitfu/sricam-gsoap2.8-dos-exploit
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-6973

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů