CVE-2019-6973

CCTV kamery Sricam IP jsou citlivé na odmítnutí služby prostřednictvím několika neúplných požadavků HTTP, protože webový server (založený na gSOAP 2.8.x) je nakonfigurován pro iterativní přístup do fronty (aka operace bez vláken) s časovým limitem několika sekund.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/46261/
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/151377/Sricam-gSOAP-2.8-Denial-Of-Service.html
MISC: https://github.com/bitfu/sricam-gsoap2.8-dos-exploit
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-6973

10 let
251 zemí
614k uživatelů
3370k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo secutek.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.inv-technology.com
Logo reolink.com