CVE-2019-6973

CCTV kamery Sricam IP jsou citlivé na odmítnutí služby prostřednictvím několika neúplných požadavků HTTP, protože webový server (založený na gSOAP 2.8.x) je nakonfigurován pro iterativní přístup do fronty (aka operace bez vláken) s časovým limitem několika sekund.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/46261/
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/151377/Sricam-gSOAP-2.8-Denial-Of-Service.html
MISC: https://github.com/bitfu/sricam-gsoap2.8-dos-exploit
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-6973

9 let
248 zemí
496k uživatelů
2803k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.power-shop.gr