CVE-2019-6973

IP CCTV kamery Sricam jsou zranitelné vůči odmítnutí služby prostřednictvím několika neúplných požadavků HTTP, protože webový server (založený na gSOAP 2.8.x) je nakonfigurován pro iterativní frontový přístup (neboli operace bez vláken) s časovým limitem několika sekund.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/46261/
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/151377/Sricam-gSOAP-2.8-Denial-Of-Service.html
MISC: https://github.com/bitfu/sricam-gsoap2.8-dos-exploit
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-6973

11 let
255 zemí
718k uživatelů
3877k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz