CVE-2019-6973

CCTV kamery Sricam IP jsou citlivé na odmítnutí služby prostřednictvím několika neúplných požadavků HTTP, protože webový server (založený na gSOAP 2.8.x) je nakonfigurován pro iterativní přístup do fronty (aka operace bez vláken) s časovým limitem několika sekund.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/46261/
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/151377/Sricam-gSOAP-2.8-Denial-Of-Service.html
MISC: https://github.com/bitfu/sricam-gsoap2.8-dos-exploit
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-6973

10 let
251 zemí
554k uživatelů
3082k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo reolink.com
Logo www.a1securitycameras.com