CVE-2019-6973

CCTV kamery Sricam IP jsou náchylné k odmítnutí služby prostřednictvím několika neúplných požadavků HTTP, protože webový server (založený na gSOAP 2.8.x) je konfigurován pro iterativní přístup ve frontě (aka operace bez vláken) s časovým limitem několika sekund.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/46261/
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/151377/Sricam-gSOAP-2.8-Denial-Of-Service.html
MISC: https://github.com/bitfu/sricam-gsoap2.8-dos-exploit
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-6973

10 let
253 zemí
660k uživatelů
3593k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo reolink.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.elsec.cz