CVE-2019-25063

V IP CCTV kameře Sricam byla nalezena zranitelnost. Bylo klasifikováno jako kritické. Ovlivněna je neznámá funkce komponenty Device Viewer. Manipulace vede k poškození paměti. K přístupu k tomuto útoku je nutný místní přístup.

MISC: https://vuldb.com/?id.159432
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-25063

11 let
254 zemí
621k uživatelů
4139k výpočtů