CVE-2019-25062

V IP CCTV kameře Sricam byla nalezena zranitelnost a klasifikována jako kritická. Tento problém ovlivňuje některé neznámé zpracování součásti Device Viewer. Manipulace vede k poškození paměti. K útoku je třeba přistupovat lokálně. Tento exploit byl zveřejněn a může být použit.

MISC: https://vuldb.com/?id.159431
MISC: https://www.exploit-db.com/exploits/47477
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-25062

11 let
254 zemí
621k uživatelů
4139k výpočtů