CVE-2018-8727

Path Traversal v bráně v Mirasys DVMS Workstation 5.12.6 a dřívějších umožňuje útočníkovi projít souborovým systémem a získat přístup k souborům nebo adresářům přes webový server webového klienta.

MISC: https://www.onvio.nl/nieuws/cve-mirasys-vulnerability
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-8727

11 let
253 zemí
587k uživatelů
3950k výpočtů