CVE-2018-7891

Software pro správu videa Milestone XProtect (Corporate, Expert, Professional +, Express +, Essential +) 2016 R1 (10.0.a) až 2018 R1 (12.1a) obsahuje koncové body vzdálené komunikace .NET, které jsou citlivé na deserializační útoky vedoucí ke vzdálenému spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/104120
CONFIRM: https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-457058.pdf
CONFIRM: https://supportcommunity.milestonesys.com/s/article/XProtect-VMS-NET-security-vulnerability-hotfixes-for-2016-R1-2018-R1?language=en_US
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7891

10 let
251 zemí
579k uživatelů
3203k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.power-shop.gr
Logo sectech.co.nz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.kelcom.cz