CVE-2018-7891

Software pro správu videa Milestone XProtect (Corporate, Expert, Professional +, Express +, Essential +) 2016 R1 (10.0.a) až 2018 R1 (12.1a) obsahuje koncové body vzdálené komunikace .NET, které jsou citlivé na deserializační útoky vedoucí ke vzdálenému spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/104120
CONFIRM: https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-457058.pdf
CONFIRM: https://supportcommunity.milestonesys.com/s/article/XProtect-VMS-NET-security-vulnerability-hotfixes-for-2016-R1-2018-R1?language=en_US
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7891

10 let
250 zemí
524k uživatelů
2937k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com
Logo www.i4wifi.cz