CVE-2018-7891

Software pro správu videa Milestone XProtect (Corporate, Expert, Professional+, Express+, Essential+) 2016 R1 (10.0.a) až 2018 R1 (12.1a) obsahuje koncové body .NET Remoting, které jsou zranitelné vůči deserializačním útokům vedoucím ke vzdálenému spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/104120
CONFIRM: https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-457058.pdf
CONFIRM: https://supportcommunity.milestonesys.com/s/article/XProtect-VMS-NET-security-vulnerability-hotfixes-for-2016-R1-2018-R1?language=en_US
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7891

11 let
255 zemí
718k uživatelů
3877k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.power-shop.gr
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz