CVE-2018-7891

Software Milestone XProtect pro správu videa (Corporate, Expert, Professional +, Express +, Essential +) 2016 R1 (10.0.a) až 2018 R1 (12.1a) obsahuje .NET Remoting koncové body, které jsou zranitelné deserializační útoky vedoucí k vzdálenému spuštění kódu.

CONFIRM: https://supportcommunity.milestonesys.com/s/article/XProtect-VMS-NET-security-vulnerability-hotfixes-for-2016-R1-2018-R1?language=en_US
CONFIRM: https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-457058.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/104120
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7891

8 let
228 zemí
174k uživatelů
1170k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.kelcom.cz