CVE-2018-7829

Nesprávná neutralizace speciálních prvků ve zranitelnosti Query existuje u 1. generace Pelco Sarix Enhanced Camera a Spectra Enhanced PTZ kamery, která umožňuje útočníkovi provádět libovolné systémové příkazy.

MISC: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2019-045-03/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7829

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů