CVE-2018-7825

Ve webovém GUI vylepšené kamery 1. generace PelcoSarix Enhanced Camera existuje chyba zabezpečení typu Command Injection, která by vzdálenému útočníkovi mohla umožnit spouštění libovolných příkazů.

MISC: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2019-045-03/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7825

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo blog.camcloud.com