CVE-2018-7825

Ve webovém rozhraní GUI kamery PelcoSarix Enhanced 1. generace existuje zranitelnost Command Injection, která by mohla umožnit vzdálenému útočníkovi provádět libovolné příkazy.

MISC: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2019-045-03/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7825

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů