CVE-2018-7816

Ve webovém GUI vylepšené kamery 1. generace Pelco Sarix, která umožňuje vzdálenému útočníkovi odstranit libovolný soubor, existuje zranitelnost Oprávnění, Oprávnění a Řízení přístupu.

MISC: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2019-045-03/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7816

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.eleksys.cz