CVE-2018-7816

Ve webovém GUI kamery Pelco Sarix Enhanced 1. generace existuje zranitelnost týkající se oprávnění, privilegií a řízení přístupu, která by mohla vzdálenému útočníkovi umožnit smazat libovolný soubor.

MISC: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2019-045-03/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7816

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů