CVE-2018-7782

V kamerách Schneider Electric Pelco Sarix Professional 1. generace s verzemi firmwaru před 3.29.69 mohou autentizovaní uživatelé zobrazit hesla jako prostý text.

CONFIRM: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2018-114-01/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7782

11 let
254 zemí
641k uživatelů
4250k výpočtů