CVE-2018-7532

Zranitelnosti v oblasti neoprávněné autentizace byly identifikovány v kamerách Geutebruck G-Cam / EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 verze 3.15.1, které mohou umožnit vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
MISC: https://randorisec.fr/0day-anonymous-rce-on-geutebruck-ip-cameras-again/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7532

8 let
231 zemí
213k uživatelů
1371k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.eleksys.cz