CVE-2018-7532

V kamerách Geutebruck G-Cam / EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 verze 3.15.1 byly identifikovány chyby zabezpečení bez ověření, které mohou umožňovat vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
MISC: https://randorisec.fr/0day-anonymous-rce-on-geutebruck-ip-cameras-again/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7532

10 let
249 zemí
523k uživatelů
2935k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.elsec.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.i4wifi.cz