CVE-2018-7532

V Geutebrucku byly zjištěny chyby zabezpečení při autentizaci G-Cam / EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 verze 3.15.1 IP kamery, které mohou umožnit vzdálené spuštění kódu.

MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
MISC: https://randorisec.fr/0day-anonymous-rce-on-geutebruck-ip-cameras-again/
BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7532

7 let
227 zemí
143k uživatelů
1012k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.eleksys.cz
Logo reolink.com
Logo secutek.cz