CVE-2018-7520

V IP kamerách Geutebruck G-Cam/EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 verze 3.15.1 byla zjištěna zranitelnost nesprávného řízení přístupu, která by mohla umožnit stažení úplné konfigurace včetně hesel.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7520

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů