CVE-2018-7520

V IP kamerách Geutebruck G-Cam/EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 verze 3.15.1 byla identifikována chyba zabezpečení nesprávného řízení přístupu, která by mohla umožnit úplné stažení konfigurace včetně hesel.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7520

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.inv-technology.com