CVE-2018-7516

V IP kamerách Geutebruck G-Cam / EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 verze 3.15.1 byla zjištěna chyba zabezpečení týkající se padělání na straně serveru, která by mohla vést k proxicovaným síťovým skenům.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7516

10 let
249 zemí
521k uživatelů
2921k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.inv-technology.com