CVE-2018-7516

V IP kamerách Geutebruck G-Cam / EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 verze 3.15.1 byla identifikována zranitelnost sfalšování požadavku na straně serveru, což by mohlo vést k proxy sítím.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7516

9 let
245 zemí
383k uživatelů
2244k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo reolink.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz