CVE-2018-7516

Byla zjištěna chyba zabezpečení týkající se požadavku na server na straně serveru Geutebruck G-Cam / EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 Verze 3.15.1 IP kamery, které by mohly vést k prověřování síťových sítí.

MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7516

7 let
224 zemí
126k uživatelů
922k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo reolink.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo blog.camcloud.com