CVE-2018-6479

Problém byl objeven na zařízeních Netwave IP Camera. An neověřený útočník může selhání zařízení odeslat žádost o POST s obrovskou velikostí těla na / URI.

MISC: https://github.com/dreadlocked/netwave-dosvulnerability
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-6479

7 let
216 zemí
100k uživatelů
738k výpočtů