CVE-2018-6479

Na zařízeních Netwave IP Camera byl objeven problém. Neověřený útočník může dojít k selhání zařízení odesláním požadavku POST s velkou velikostí těla na / URI.

MISC: https://github.com/dreadlocked/netwave-dosvulnerability
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-6479

10 let
251 zemí
579k uživatelů
3203k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo sectech.co.nz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz