CVE-2018-6479

Problém byl zjištěn na zařízeních Netwave IP Camera. Neautentizovaný útočník může havarovat zařízení odesláním požadavku POST s velkou velikostí těla na / URI.

MISC: https://github.com/dreadlocked/netwave-dosvulnerability
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-6479

8 let
231 zemí
211k uživatelů
1361k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.inv-technology.com
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com