CVE-2018-6479

Na zařízeních Netwave IP Camera byl zjištěn problém. Neověřený útočník může selhat zařízení odesláním požadavku POST s velkou velikostí těla na / URI.

MISC: https://github.com/dreadlocked/netwave-dosvulnerability
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-6479

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů