CVE-2018-6479

Na zařízeních Netwave IP Camera byl zjištěn problém. Neověřený útočník může selhat zařízení odesláním požadavku POST s velkou velikostí těla na / URI.

MISC: https://github.com/dreadlocked/netwave-dosvulnerability
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-6479

11 let
255 zemí
718k uživatelů
3877k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.kelcom.cz