CVE-2018-5726

Zařízení MASTER IPCAMERA01 3.3.4.2103 umožňují vzdáleným útočníkům získat citlivé informace prostřednictvím vytvořeného požadavku HTTP, což dokládá uživatelské jméno, heslo a nastavení konfigurace.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/43693/
MISC: http://syrion.me/blog/master-ipcam/
MISC: https://packetstormsecurity.com/files/145935/Master-IP-CAM-01-Hardcoded-Password-Unauthenticated-Access.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-5726

8 let
232 zemí
222k uživatelů
1417k výpočtů
Logo reolink.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz