CVE-2018-5726

Zařízení MASTER IPCAMERA01 3.3.4.2103 umožňují vzdáleným útočníkům získat citlivé informace prostřednictvím vytvořeného požadavku HTTP, což dokazuje uživatelské jméno, heslo a nastavení konfigurace.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/43693/
MISC: http://syrion.me/blog/master-ipcam/
MISC: https://packetstormsecurity.com/files/145935/Master-IP-CAM-01-Hardcoded-Password-Unauthenticated-Access.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-5726

10 let
250 zemí
527k uživatelů
2950k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz
Logo blog.camcloud.com