CVE-2018-5725

Zařízení MASTER IPCAMERA01 3.3.4.2103 umožňují neautentizovanou změnu konfigurace, jak ukazuje číslo portu webového serveru.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/43693/
MISC: http://syrion.me/blog/master-ipcam/
MISC: https://packetstormsecurity.com/files/145935/Master-IP-CAM-01-Hardcoded-Password-Unauthenticated-Access.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-5725

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů