CVE-2018-5725

Zařízení MASTER IPCAMERA01 3.3.4.2103 umožňují změnu neidentifikované konfigurace, což dokládá číslo portu webového serveru.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/43693/
MISC: http://syrion.me/blog/master-ipcam/
MISC: https://packetstormsecurity.com/files/145935/Master-IP-CAM-01-Hardcoded-Password-Unauthenticated-Access.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-5725

8 let
234 zemí
235k uživatelů
1484k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo ru.kedacom.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo secutek.cz