CVE-2018-5724

Zařízení MASTER IPCAMERA01 3.3.4.2103 umožňují stahování a nahrávání neověřené konfigurace, jak dokazuje restore.cgi.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/43693/
MISC: http://syrion.me/blog/master-ipcam/
MISC: https://packetstormsecurity.com/files/145935/Master-IP-CAM-01-Hardcoded-Password-Unauthenticated-Access.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-5724

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo www.kelcom.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo secutek.cz
Logo reolink.com
Logo www.a1securitycameras.com