CVE-2018-5724

Zařízení MASTER IPCAMERA01 3.3.4.2103 umožňují stahování a odesílání neověřené konfigurace, jak ukazuje příkaz restore.cgi.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/43693/
MISC: http://syrion.me/blog/master-ipcam/
MISC: https://packetstormsecurity.com/files/145935/Master-IP-CAM-01-Hardcoded-Password-Unauthenticated-Access.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-5724

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.inv-technology.com