CVE-2018-5723

Zařízení MASTER IPCAMERA01 3.3.4.2103 mají pro kořenový účet pevně zakódované heslo cat1029.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/43693/
MISC: http://syrion.me/blog/master-ipcam/
MISC: https://packetstormsecurity.com/files/145935/Master-IP-CAM-01-Hardcoded-Password-Unauthenticated-Access.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-5723

8 let
235 zemí
279k uživatelů
1711k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.power-shop.gr
Logo blog.camcloud.com