CVE-2018-4849

Byla zjištěna chyba zabezpečení v Siveillance VMS Video pro Android (všechny verze

CONFIRM: https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-468514.pdf
BID: http://www.securityfocus.com/bid/104105
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-4849

10 let
251 zemí
633k uživatelů
3462k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo sectech.co.nz