CVE-2018-3937

V síti existuje chyba zranitelnosti, kterou lze využít measurementBitrateExec funkce sítě Sony IPELA E Series Firmware kamery G5 1.87.00. Může to způsobit speciálně vytvořený požadavek GET libovolné příkazy, které mají být provedeny. Útočník může odeslat HTTP požádat o spuštění této chyby zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0604
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3937

8 let
228 zemí
174k uživatelů
1170k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.elsec.cz