CVE-2018-3937

Ve funkci měřeníBitrateExec firmwaru Sony IPELA E Series Network Camera G5 1.87.00 existuje chyba zabezpečení týkající se vstřikování příkazů. Speciálně vytvořený požadavek GET může způsobit provedení libovolných příkazů. Útočník může odeslat požadavek HTTP, aby tuto chybu zabezpečení spustil.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0604
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3937

9 let
247 zemí
453k uživatelů
2594k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.elsec.cz
Logo secutek.cz