CVE-2018-3934

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje chyba zabezpečení týkající se zneužití použitelného kódu. Speciálně vytvořená sada paketů UDP může způsobit logickou chybu, která bude mít za následek obejití ověřování. Útočník může čichat síťový provoz a odeslat sadu paketů ke spuštění této chyby zabezpečení.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0601
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3934

10 let
251 zemí
597k uživatelů
3290k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.kelcom.cz