CVE-2018-3934

Ve firmwaru existuje zranitelná chyba, kterou lze využít aktualizace funkce Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D. Speciálně vytvořená sada paketů UDP může způsobit logickou chybu, což má za následek ověření bypass. Útočník může snížit síťový provoz a odeslat množinu paketů, které tuto chybu zabezpečení spustí.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0601
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3934

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.a1securitycameras.com