CVE-2018-3934

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba zabezpečení umožňující spuštění kódu. Speciálně vytvořená sada paketů UDP může způsobit logickou chybu, která vede k obejití ověřování. Útočník může odposlouchávat síťový provoz a odeslat sadu paketů ke spuštění této chyby zabezpečení.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0601
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3934

11 let
255 zemí
718k uživatelů
3877k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.i4wifi.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo secutek.cz