CVE-2018-3934

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje chyba zabezpečení týkající se zneužití použitelného kódu. Speciálně vytvořená sada paketů UDP může způsobit logickou chybu, která bude mít za následek obejití ověřování. Útočník může čichat síťový provoz a odeslat sadu paketů, aby tuto chybu zabezpečení spustil.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0601
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3934

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo ru.kedacom.com
Logo www.kelcom.cz
Logo secutek.cz
Logo sectech.co.nz
Logo blog.camcloud.com