CVE-2018-3928

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zranitelná chyba při provádění kódu. Speciálně vytvořená sada UDP paketů může způsobit změnu nastavení, což má za následek odmítnutí služby. Útočník může zaslat sadu paketů, aby tuto chybu zabezpečení spustil.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0595
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3928

8 let
235 zemí
252k uživatelů
1569k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr