CVE-2018-3928

Ve funkčnosti aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje chyba zabezpečení, která může být zneužitelná při spuštění kódu. Speciálně vytvořená sada paketů UDP může způsobit změnu nastavení, což má za následek odmítnutí služby. Útočník může poslat sadu paketů ke spuštění této chyby zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0595
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3928

8 let
231 zemí
211k uživatelů
1361k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com
Logo secutek.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.elsec.cz
Logo www.eleksys.cz