CVE-2018-3928

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zranitelná chyba při provádění kódu. Speciálně vytvořená sada UDP paketů může způsobit změnu nastavení, což má za následek odmítnutí služby. Útočník může poslat sadu paketů, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0595
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3928

9 let
245 zemí
380k uživatelů
2230k výpočtů
Logo reolink.com
Logo ru.kedacom.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.inv-technology.com