CVE-2018-3928

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba zabezpečení umožňující spuštění kódu. Speciálně vytvořená sada paketů UDP může způsobit změnu nastavení, která má za následek odmítnutí služby. Útočník může odeslat sadu paketů ke spuštění této chyby zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0595
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3928

10 let
253 zemí
677k uživatelů
3675k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr