CVE-2018-3910

Ve funkci cloudového nastavení OTA aplikace Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba zabezpečení při spuštění kódu. Speciálně vytvořené SSID může způsobit vložení příkazu, což má za následek spuštění kódu. Útočník může způsobit, že se kamera připojí k tomuto SSID a spustí tuto chybu zabezpečení. Případně může útočník přesvědčit uživatele, aby k tomuto SSID připojil svůj fotoaparát.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0580
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3910

11 let
254 zemí
640k uživatelů
4247k výpočtů