CVE-2018-3900

Ve funkci skenování QR kódu Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba zabezpečení při spuštění kódu. Speciálně vytvořený QR kód může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek spuštění kódu. Útočník může přimět fotoaparát, aby naskenoval QR kód, aby spustil tuto chybu zabezpečení. Alternativně by se uživatel mohl přesvědčit, aby na svém fotoaparátu zobrazil QR kód z internetu, což by mohlo tuto chybu zabezpečení zneužít.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0572
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3900

12 let
256 zemí
716k uživatelů
4779k výpočtů