CVE-2018-3891

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba zabezpečení pro downgrade firmwaru. Speciálně vytvořený soubor může způsobit logickou chybu, která má za následek downgrade firmwaru. Útočník může tuto chybu zabezpečení spustit vložením karty SD.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0566
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3891

11 let
255 zemí
718k uživatelů
3877k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo secutek.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz
Logo ru.kedacom.com