CVE-2018-3891

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná zranitelnost downgrade firmwaru. Speciálně vytvořený soubor může způsobit logickou chybu, což má za následek downgrade firmwaru. Útočník může tuto chybu zabezpečení spustit vložením karty SD.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0566
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3891

10 let
253 zemí
660k uživatelů
3593k výpočtů
Logo reolink.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.eleksys.cz
Logo www.kelcom.cz