CVE-2018-3891

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba downgrade firmwaru. Speciálně vytvořený soubor může způsobit logickou chybu, což má za následek downgrade firmwaru. Útočník může vložit SD kartu, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0566
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3891

9 let
246 zemí
422k uživatelů
2438k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.power-shop.gr
Logo ru.kedacom.com