CVE-2018-3891

Ve funkčnosti aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba zabezpečení downgrade firmwaru. Speciálně vytvořený soubor může způsobit logickou chybu, což má za následek downgrade firmwaru. Útočník může vložit kartu SD, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0566
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3891

8 let
232 zemí
222k uživatelů
1417k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo reolink.com
Logo www.kelcom.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.elsec.cz