CVE-2018-3891

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba downgrade firmwaru. Speciálně vytvořený soubor může způsobit logickou chybu, což má za následek downgrade firmwaru. Útočník může vložit SD kartu, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0566
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3891

8 let
235 zemí
250k uživatelů
1558k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo reolink.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.i4wifi.cz