CVE-2018-20342

IP kamera Floureon SP012 poskytuje kořenový terminál na sériovém rozhraní UART bez řádného řízení přístupu. To umožňuje útočníkům s fyzickým přístupem spouštět libovolné příkazy s oprávněními root.

MISC: http://neolex-security.fr/article/obtenir-un-shell-root-par-les-ports-uart-sur-une-camera-ip-floureon/
MISC: https://neolex-security.fr/blog/8/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-20342

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo reolink.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.eleksys.cz