CVE-2018-20342

IP kamera Floureon SP012 poskytuje kořenový terminál na sériovém rozhraní UART bez řádné kontroly přístupu. To umožňuje útočníkům s fyzickým přístupem provádět libovolné příkazy s právy root.

MISC: http://neolex-security.fr/article/obtenir-un-shell-root-par-les-ports-uart-sur-une-camera-ip-floureon/
MISC: https://neolex-security.fr/blog/8/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-20342

11 let
254 zemí
605k uživatelů
4053k výpočtů