CVE-2018-19864

NUUO NVRmini2 Network Video Recorder firmware prostřednictvím 3.9.1 umožňuje vzdáleným útočníkům provádět libovolný kód nebo způsobit odmítnutí služby (přetečení vyrovnávací paměti), což má za následek schopnost číst kameru nebo překonfigurovat zařízení.

MISC: https://www.digitaldefense.com/blog/zero-day-alerts/nuuo-firmware-disclosure/
MISC: https://www.nuuo.com/DownloadMainpage.php
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-19864

8 let
231 zemí
189k uživatelů
1248k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.elsec.cz