CVE-2018-19036

U několika IP kamer Bosch pro firmware verze 6.32 a vyšší byl zjištěn problém. Škodlivý klient by mohl potenciálně uspět v neoprávněném spuštění kódu na zařízení prostřednictvím síťového rozhraní.

CONFIRM: https://media.boschsecurity.com/fs/media/pb/security_advisories/bosch-2018-1202-bt-cve-2018-19036_security_advisory_ip_camera_vulnerability.pdf
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-19036

11 let
254 zemí
605k uživatelů
4053k výpočtů