CVE-2018-19036

Problém byl objeven v několika IP kamerách Bosch pro firmware verze 6.32 a vyšší. Škodlivý klient by mohl potenciálně uspět v neoprávněném provedení kódu v zařízení přes síťové rozhraní.

CONFIRM: https://media.boschsecurity.com/fs/media/pb/security_advisories/bosch-2018-1202-bt-cve-2018-19036_security_advisory_ip_camera_vulnerability.pdf
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-19036

8 let
231 zemí
213k uživatelů
1371k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo sectech.co.nz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo reolink.com