CVE-2018-19007

Ve verzích Geutebrueck GmbH E2 Camera Series před 1.12.0.25 je konfigurace DDNS (na panelu Konfigurace sítě) zranitelná vstřikováním příkazů systému OS jako root.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/106208
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-347-03
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-19007

9 let
248 zemí
472k uživatelů
2684k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo sectech.co.nz
Logo blog.camcloud.com