CVE-2018-19007

Ve verzích Geutebrueck GmbH E2 Camera Series před 1.12.0.25 je konfigurace DDNS (na panelu Konfigurace sítě) zranitelná vstřikováním příkazů systému OS jako root.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/106208
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-347-03
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-19007

10 let
251 zemí
582k uživatelů
3219k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo sectech.co.nz