CVE-2018-19007

Ve verzi Geutebrueck GmbH E2 Camera Series před 1.12.0.25 je konfigurace DDNS (v panelu Konfigurace sítě) citlivá na vstřikování příkazů systému OS jako root.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/106208
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-347-03
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-19007

9 let
246 zemí
406k uživatelů
2356k výpočtů
Logo secutek.cz
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.i4wifi.cz