CVE-2018-19007

Ve verzích Geutebrueck GmbH E2 Camera Series před 1.12.0.25 je konfigurace DDNS (na panelu Konfigurace sítě) zranitelná vůči vložení příkazu systému OS jako root.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/106208
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-347-03
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-19007

10 let
253 zemí
677k uživatelů
3675k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.kelcom.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo blog.camcloud.com