CVE-2018-15745

Zařízení Argus Surveillance DVR 4.0.0.0 umožňují neověřené procházení adresářů, což vede k zpřístupnění souboru prostřednictvím ..% 2F v parametru WEBACCOUNT.CGI RESULTPAGE.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/45296/
MISC: http://hyp3rlinx.altervista.org/advisories/ARGUS-SURVEILLANCE-DVR-v4-UNAUTHENTICATED-PATH-TRAVERSAL-FILE-DISCLOSURE.txt
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/149134/Argus-Surveillance-DVR-4.0.0.0-Directory-Traversal.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-15745

8 let
235 zemí
252k uživatelů
1568k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.inv-technology.com
Logo www.elsec.cz