CVE-2018-15745

Zařízení Argus Surveillance DVR 4.0.0.0 umožňují neověřený adresář Traversal, což vedlo k odhalení souboru pomocí ..% 2F v souboru WEBACCOUNT.CGI RESULTPAGE parametr.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/45296/
MISC: http://hyp3rlinx.altervista.org/advisories/ARGUS-SURVEILLANCE-DVR-v4-UNAUTHENTICATED-PATH-TRAVERSAL-FILE-DISCLOSURE.txt
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/149134/Argus-Surveillance-DVR-4.0.0.0-Directory-Traversal.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-15745

8 let
228 zemí
174k uživatelů
1170k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo reolink.com
Logo www.eleksys.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.kelcom.cz