CVE-2018-15716

NUUO NVRMini2 verze 3.9.1 je zranitelná vůči autentizovanému vzdálenému vkládání příkazů. Útočník může odesílat vytvořené požadavky na upgrade_handle.php a spouštět příkazy OS jako root.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/106059
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/45948/
MISC: https://github.com/tenable/poc/tree/master/nuuo/nvrmini2/cve_2018_15716
MISC: https://www.tenable.com/security/research/tra-2018-41
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-15716

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo secutek.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz