CVE-2018-14933

upgrade_handle.php na zařízeních NUUO NVRmini umožňuje vzdálené ovládání Provedení pomocí shell metacharacters v parametru uploaddir pro a příkaz writeuploaddir.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/45070/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-14933

8 let
228 zemí
174k uživatelů
1170k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo ru.kedacom.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.a1securitycameras.com