CVE-2018-14933

upgrade_handle.php na zařízeních NUUO NVRmini umožňuje vzdálené spuštění příkazu pomocí shellových metacharakterů v parametru uploaddir pro příkaz writeuploaddir.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/45070/
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/46340/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-14933

8 let
235 zemí
252k uživatelů
1569k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com
Logo secutek.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz