CVE-2018-14064

Služba uc-http 1.0.0 na fotoaparátů VelotiSmart WiFi B-380 umožňuje adresář Traversal, jak je demonstrováno pomocí /../../etc/passwd na TCP port 80.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/45030/
MISC: https://medium.com/@s1kr10s/velotismart-0day-ca5056bcdcac
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-14064

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo blog.camcloud.com