CVE-2018-13114

Chybějící ověřování a nesprávné ověření vstupu ve fotoaparátu KERUI Wifi Endoscope Camera (YPC99) umožňují útočníkovi provádět libovolné příkazy (s délkou limitu 19 znaků) prostřednictvím hodnoty „ssid“, jak ukazuje ssid:; ping 192.168.1.2 v těle příkazu SETSSID.

MISC: https://utkusen.com/blog/multiple-vulnerabilities-on-kerui-endoscope-camera.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-13114

9 let
248 zemí
496k uživatelů
2804k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz