CVE-2018-13114

Chybějící ověřování a nesprávné ověření vstupů v KERUI Wifi Endoskopová kamera (YPC99) umožňuje útočníkovi provést libovolné příkazy (s omezením délky 19 znaků) prostřednictvím příkazu "ssid" hodnota, jak dokládá ssid: ping 192.168.1.2 v těle SETSSID příkaz.

MISC: https://utkusen.com/blog/multiple-vulnerabilities-on-kerui-endoscope-camera.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-13114

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo ru.kedacom.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz
Logo reolink.com