CVE-2018-13114

Chybějící autentizace a nesprávné ověření vstupu ve fotoaparátu KERUI Wifi Endoscope Camera (YPC99) umožňují útočníkovi provádět libovolné příkazy (s délkou limitu 19 znaků) prostřednictvím hodnoty „ssid“, jak ukazuje ssid:; ping 192.168.1.2 v těle příkazu SETSSID.

MISC: https://utkusen.com/blog/multiple-vulnerabilities-on-kerui-endoscope-camera.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-13114

10 let
251 zemí
554k uživatelů
3082k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr
Logo blog.camcloud.com
Logo secutek.cz
Logo ru.kedacom.com