CVE-2018-13114

Chybějící ověření a nesprávné ověření vstupu v KERUI Wifi endoskopové kameře (YPC99) umožňují útočníkovi provádět libovolné příkazy (s limitem délky 19 znaků) pomocí hodnoty „ssid“, jak ukazuje tělo ssid:; ping 192.168.1.2 v těle příkazu SETSSID.

MISC: https://utkusen.com/blog/multiple-vulnerabilities-on-kerui-endoscope-camera.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-13114

9 let
238 zemí
325k uživatelů
1943k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.inv-technology.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo blog.camcloud.com