CVE-2018-12672

HD kamera SV3C (L-SERIES V2.3.4.2103-S50-NTD-B20170508B) neprovádí správné ověření na vstupu dodaném uživatelem a je zranitelná vůči skriptovacím útokům napříč weby. Pokud by bylo implementováno správné autorizace, tuto chybu zabezpečení lze využít k provádění akcí jménem jiného uživatele nebo správce.

MISC: https://www.bishopfox.com/news/2018/10/sv3c-l-series-hd-camera-multiple-vulnerabilities/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-12672

10 let
250 zemí
527k uživatelů
2951k výpočtů
Logo secutek.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.eleksys.cz
Logo sectech.co.nz