CVE-2018-12672

Kamera SV3C HD (L-SERIES V2.3.4.2103-S50-NTD-B20170508B) neprovádí správné ověření na vstupu dodaném uživatelem a je zranitelná vůči útokům skriptování mezi weby. Pokud by byla implementována správná autorizace, mohla by být tato chyba zabezpečení využita k provádění akcí jménem jiného uživatele nebo správce.

MISC: https://www.bishopfox.com/news/2018/10/sv3c-l-series-hd-camera-multiple-vulnerabilities/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-12672

12 let
257 zemí
770k uživatelů
5127k výpočtů