CVE-2018-12499

Firmware Motorola MBP853 správně neověřuje certifikáty serveru. To umožňuje, aby mezi kamerou Motorola MBP853 a servery, se kterými komunikuje, došlo k útoku Man in The Middle (MiTM). V jednom takovém případě bylo zjištěno, že zařízení stahovalo něco, co vypadalo jako klientský certifikát.

MISC: https://blog.sean-wright.com/cve-2018-12499/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-12499

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů