CVE-2018-11654

Zveřejnění informací v Netwave IP kameře na adrese get_status.cgi (přes HTTP na portu 8000) umožňuje neautentizovanému útočníkovi exfiltrovat citlivé informace ze zařízení.

MISC: https://github.com/SadFud/Exploits/tree/master/Real World/SCADA - IOT Systems/CVE-2018-11654
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-11654

8 let
231 zemí
211k uživatelů
1361k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo sectech.co.nz