CVE-2018-11653

Zveřejnění informací v IP kameře Netwave na adrese //etc/RT2870STA.dat (přes HTTP na portu 8000) umožňuje neověřeném útočníkovi proniknout do citlivých informací o konfiguraci sítě, jako je SSID sítě a heslo.

MISC: https://github.com/SadFud/Exploits/tree/master/Real World/SCADA - IOT Systems/CVE-2018-11653
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-11653

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů