CVE-2018-11653

Zveřejnění informací v IP kameře Netwave na adrese //etc/RT2870STA.dat (prostřednictvím protokolu HTTP na portu 8000) umožňuje neautentizovanému útočníkovi exfiltrovat citlivé informace o konfiguraci sítě, jako je síťový SSID a heslo.

MISC: https://github.com/SadFud/Exploits/tree/master/Real World/SCADA - IOT Systems/CVE-2018-11653
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-11653

10 let
249 zemí
523k uživatelů
2935k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo sectech.co.nz