CVE-2018-11523

upload.php na zařízeních NUUO NVRmini 2 umožňuje volbu Arbitrary File Upload, například jako upload souborů .php.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/44794/
MISC: https://github.com/unh3x/just4cve/issues/1
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-11523

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.inv-technology.com