CVE-2018-11523

upload.php na zařízeních NUUO NVRmini 2 umožňuje libovolné nahrávání souborů, jako je nahrávání souborů .php.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/44794/
MISC: https://github.com/unh3x/just4cve/issues/1
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-11523

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů