CVE-2018-10659

Ve více modelech kamer Axis IP Camers byl objeven problém s poškozením paměti, který umožňuje vzdáleným útočníkům způsobit odmítnutí služby (selhání) zasláním vytvořeného příkazu, jehož výsledkem bude cesta kódu, která volá UND nedefinovanou instrukci ARM.

CONFIRM: https://www.axis.com/files/faq/Advisory_ACV-128401.pdf
CONFIRM: https://www.axis.com/files/sales/ACV-128401_Affected_Product_List.pdf
MISC: https://blog.vdoo.com/2018/06/18/vdoo-discovers-significant-vulnerabilities-in-axis-cameras/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-10659

9 let
248 zemí
474k uživatelů
2697k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.elsec.cz
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr