CVE-2018-0662

Několik produktů síťové kamery IO DATA (firmware TS-WRLP Ver.1.09.04 a starší, firmware TS-WRLA Ver.1.09.04 a starší, firmware TS-WRLP/E Ver.1.09.04 a starší) umožňují útočníkovi stejný síťový segment pro přidání škodlivých souborů do zařízení a spuštění libovolného kódu.

CONFIRM: http://www.iodata.jp/support/information/2018/ts-wrlp/
JVN: http://jvn.jp/en/jp/JVN83701666/index.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0662

10 let
253 zemí
660k uživatelů
3593k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.kelcom.cz