CVE-2018-0662

Více produktů síťových kamer IO DATA (firmware TS-WRLP verze 1.09.04 a starší, firmware TS-WRLA verze 1.09.04 a starší, firmware TS-WRLP / E verze 1.09.04 a starší) umožňuje útočníkovi na stejný segment sítě pro přidání škodlivých souborů do zařízení a spuštění libovolného kódu.

CONFIRM: http://www.iodata.jp/support/information/2018/ts-wrlp/
JVN: http://jvn.jp/en/jp/JVN83701666/index.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0662

10 let
251 zemí
614k uživatelů
3370k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.inv-technology.com
Logo reolink.com
Logo www.elsec.cz