CVE-2018-0661

Více produktů síťových kamer IO DATA (firmware TS-WRLP verze 1.09.04 a starší, firmware TS-WRLA verze 1.09.04 a starší, firmware TS-WRLP / E verze 1.09.04 a starší) umožňuje útočníkovi na stejný segment sítě k obejití omezení přístupu k přidání souborů do konkrétního adresáře, což může mít za následek provedení libovolných příkazů / kódu nebo informací OS, včetně úniku nebo změny pověření.

CONFIRM: http://www.iodata.jp/support/information/2018/ts-wrlp/
JVN: http://jvn.jp/en/jp/JVN83701666/index.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0661

10 let
251 zemí
582k uživatelů
3219k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.elsec.cz
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz