CVE-2018-0661

Více produktů síťové kamery IO DATA (firmware TS-WRLP verze 1. 09.04 a starší, firmware TS-WRLA verze 1.9.04 a starší, firmware TS-WRLP / E verze 1.9.04 a starší) umožňuje útočníkovi na stejný síťový segment, aby obcházel omezení přístupu pro přidávání souborů do konkrétního adresáře, což může mít za následek provádění libovolných příkazů / kódů OS nebo informací, včetně úniků nebo změn pověření.

CONFIRM: http://www.iodata.jp/support/information/2018/ts-wrlp/
JVN: http://jvn.jp/en/jp/JVN83701666/index.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0661

8 let
232 zemí
222k uživatelů
1417k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.elsec.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo reolink.com