CVE-2018-0661

Více produktů síťových kamer IO DATA (firmware TS-WRLP Ver.1.09.04 a starší, firmware TS-WRLA Ver.1.09.04 a starší, TS-WRLP / E firmware Ver.1.09.04 a starší) umožňují útočníkovi na stejný segment sítě, který obchází omezení přístupu a přidává soubory do konkrétního adresáře, což může vést ke spuštění libovolných příkazů / kódu OS nebo informací, včetně úniku nebo změny pověření.

CONFIRM: http://www.iodata.jp/support/information/2018/ts-wrlp/
JVN: http://jvn.jp/en/jp/JVN83701666/index.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-0661

9 let
238 zemí
322k uživatelů
1932k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com