CVE-2017-9765

Přetečení celého čísla ve funkci soap_get v Genivia gSOAP 2.7.xa 2.8.x před 2.8.48, jak je používáno na kamerách Axis a dalších zařízeních, umožňuje vzdáleným útočníkům provádět libovolný kód nebo způsobit odmítnutí služby (přetečení vyrovnávací paměti a selhání aplikace) prostřednictvím velkého XML dokument, aka Devil's Ivy. POZNÁMKA: velký dokument by byl blokován mnoho běžných konfigurací webového serveru na univerzálních počítačích.

MISC: http://blog.senr.io/blog/devils-ivy-flaw-in-widely-used-third-party-code-impacts-millions
MISC: http://blog.senr.io/devilsivy.html
MISC: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1472807
MISC: https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1049348
MISC: https://www.genivia.com/advisory.html#Security_advisory:_CVE-2017-9765_bug_in_certain_versions_of_gSOAP_2.7_up_to_2.8.47_(June_21
MISC: https://www.genivia.com/changelog.html#Version_2.8.48_upd_(06/21/2017)
BID: http://www.securityfocus.com/bid/99868
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9765

8 let
234 zemí
235k uživatelů
1484k výpočtů
Logo secutek.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.systemy-stech.cz