CVE-2017-7925

Problém s heslem v konfiguračním souboru byl objeven v Dahua DH-IPC-HDBW23A0RN-ZS, DH-IPC-HDBW13A0SN, DH-IPC-HDW1XXX, DH-IPC-HDW2XXX, DH-IPC-HDW4XXX, DH-IPC-HFW1XXX, DH- Zařízení IPC-HFW2XXX, DH-IPC-HFW4XXX, DH-SD6CXX, DH-NVR1XXX, DH-HCVR4XXX, DH-HCVR5XXX, DHI-HCVR51A04HE-S3, DHI-HCVR51A08HE-S3 a DHI-HCVR58A32S-S2. Byla identifikována zranitelnost hesla v konfiguračním souboru, která by mohla vést k tomu, že uživatel se zlými úmysly převezme identitu privilegovaného uživatele a získá přístup k citlivým informacím.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/98312
MISC: http://us.dahuasecurity.com/en/us/Security-Bulletin_030617.php
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-124-02
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-7925

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů