CVE-2017-7921

Problém s nesprávným ověřením byl objeven v Hikvision DS-2CD2xx2F-I Series V5.2.0 sestavení 140721 až V5.4.0 sestavení 160530, DS-2CD2xx0F-I Series V5.2.0 sestavení 140721 až V5.21502 Buil. 3.1 sestavení 150410 až V5.4.4 sestavení 161125, DS-2CD4x2xFWD Series V5.2.0 sestavení 140721 až V5.4.0 sestavení 160414, DS-2CD4xx5 Series V5.2.0 sestavení 1407 Build 24.06 sestavení 1407 1407. 140805 až V5.4.5 Build 160928 a DS-2CD63xx Series V5.0.9 Build 140305 až V5.3.5 Build 160106 zařízení. K chybě zabezpečení nesprávného ověřování dochází, když aplikace dostatečně nebo správně neověřuje uživatele. To může umožnit uživateli se zlými úmysly eskalovat svá oprávnění v systému a získat přístup k citlivým informacím.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/98313
MISC: http://www.hikvision.com/us/about_10805.html
MISC: https://ghostbin.com/paste/q2vq2
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-124-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-7921

12 let
255 zemí
680k uživatelů
4502k výpočtů