CVE-2017-5675

Ve webové aplikaci na přizpůsobeném webovém serveru GoAhead používaném na Foscam, Vstarcam a na několika modelech IP kamer typu white-label existuje chyba zabezpečení vkládání příkazů. Formulář pro odesílání pošty na stránce mail.htm umožňuje útočníkovi vložit příkaz do pole příjemce1 ve formuláři; bude spuštěn s právy root.

MISC: https://www.cybereason.com/cve-ip-cameras/
MISC: https://www.cybereason.com/zero-day-exploits-turn-hundreds-of-thousands-of-ip-cameras-into-iot-botnet-slaves/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5675

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů