CVE-2017-5675

Ve webové aplikaci existuje chyba zabezpečení pomocí příkazu na speciálně vytvořeném webovém serveru GoAhead, který se používá na modelech kamer Foscam, Vstarcam a více IP kamerách s bílým štítkem. Formulář pro odesílání pošty na stránce mail.htm umožňuje útočníkovi vložit příkaz do pole recipient1 ve formuláři; bude provedeno s oprávněním root.

MISC: https://www.cybereason.com/cve-ip-cameras/
MISC: https://www.cybereason.com/zero-day-exploits-turn-hundreds-of-thousands-of-ip-cameras-into-iot-botnet-slaves/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5675

10 let
251 zemí
633k uživatelů
3462k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr