CVE-2017-5674

Zranitelnost ve vlastním webovém serveru GoAhead používaném na FosCAMu, Vstarcam a několik modelů IP kamer bílého štítku umožňuje útočníkovi k vytvoření špatného formátu HTTP ("GET system.ini HTTP / 1.1 \ n \ n" - poznamenejte si nedostatek "/" v poli cesty požadavku) požadavek, který bude zadejte konfigurační soubor s přihlašovacím heslem.

MISC: https://www.cybereason.com/cve-ip-cameras/
MISC: https://www.cybereason.com/zero-day-exploits-turn-hundreds-of-thousands-of-ip-cameras-into-iot-botnet-slaves/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5674

7 let
218 zemí
107k uživatelů
780k výpočtů