CVE-2017-5368

ZoneMinder v1.30 a v1.29, open-source CCTV serverová webová aplikace, je zranitelný vůči CSRF (Cross Site Request Forgery), který umožňuje a vzdálený útok, aby se změnila webová aplikace jako aktuální přihlášená oběť. Pokud oběť navštíví škodlivou webovou stránku útočník může tiše a automaticky vytvořit nový uživatel administrátora webová aplikace pro vzdálené vytrvalost a další útoky. Adresa URL je /zm/index.php a ukázkové parametry mohou zahrnovat akci = uživatel uid = 0 newUser [Uživatelské jméno] = útočník1 newUser [Heslo] = Heslo1234 conf_password = Password1234 newUser [System] = Upravit (mimo jiné).

MISC: http://seclists.org/bugtraq/2017/Feb/6
MISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Feb/11
BID: http://www.securityfocus.com/bid/96126
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5368

7 let
228 zemí
153k uživatelů
1061k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz