CVE-2017-5367

Ve vstupním formuláři a odkazu existuje několik odražených zranitelností XSS parametry ZoneMinder v1.30 a v1.29, open-source CCTV server webová aplikace, která umožňuje vzdálenému útočníkovi spustit škodlivý skripty v prohlížeči ověřeného klienta. Adresa URL je /zm/index.php a vzorové parametry mohou obsahovat action=login&view=postlogin[XSS] view=console[XSS] view=groups[XSS] view=events&filter[terms][1][cnj]=and[XSS] view=events&filter%5Bterms%5D%5B1%5D%5Bcnj%5D=and[XSS] view=events&filter%5Bterms%5D%5B1%5D%5Bcnj%5D=[XSS]a view=events&limit=1%22%3E%3C/a%3E[XSS] (mimo jiné).

MISC: http://seclists.org/bugtraq/2017/Feb/6
MISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Feb/11
BID: http://www.securityfocus.com/bid/96120
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5367

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů