CVE-2017-5174

V aplikaci Geutebruck IP Camera G-Cam/EFD-2250 verze 1.11.0.12 byl objeven problém s obejitím ověřování. Byla identifikována chyba zabezpečení při obcházení autentizace. Stávající architektura systému souborů by mohla útočníkům umožnit obejít řízení přístupu, které může umožnit vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96209
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41360/
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-045-02
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5174

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz