CVE-2017-5174

V aplikaci Geutebruck IP Camera G-Cam / EFD-2250 verze 1.11.0.12 byl objeven problém s vynecháním ověřování. Byla zjištěna chyba zabezpečení bypass. Stávající architektura systému souborů může útočníkům umožnit obejít řízení přístupu, které může umožnit vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96209
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41360/
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-045-02
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5174

9 let
247 zemí
452k uživatelů
2588k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo secutek.cz
Logo www.elsec.cz