CVE-2017-5174

Problém s automatickým ověřováním byl objeven v Geutebruck IP kamera G-Cam / EFD-2250 Verze 1.11.0.12. Byla identifikována chyba zabezpečení pro bypass ověřování. Stávající architektura souborového systému by mohla útočníkům umožnit obejít řízení přístupu, které může umožnit vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96209
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41360/
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-045-02
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5174

8 let
231 zemí
211k uživatelů
1361k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo reolink.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com