CVE-2017-5174

Problém s ověřováním bypassu byl objeven v Geutebruck IP Camera G-Cam / EFD-2250 verze 1.11.0.12. Byla identifikována chyba zabezpečení bypassu. Stávající architektura systému souborů by mohla útočníkům umožnit obejít řízení přístupu, které může umožnit vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96209
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41360/
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-045-02
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5174

9 let
246 zemí
402k uživatelů
2340k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo reolink.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.a1securitycameras.com