CVE-2017-5174

V Geutebruck IP Camera G-Cam/EFD-2250 verze 1.11.0.12 byl zjištěn problém s vynecháním autentizace. Byla zjištěna chyba zabezpečení pro obcházení ověřování. Stávající architektura souborového systému by mohla útočníkům umožnit obejít řízení přístupu, které může umožnit vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96209
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41360/
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-045-02
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5174

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů