CVE-2017-5174

Problém s překlenutím ověření byl objeven v IP kamer Geutebruck G-Cam / EFD-2250 Verze 1.11.0.12. Autentifikační bypass byla zjištěna zranitelnost. Existující souborový systém architektura by mohla útočníkům umožnit obejít kontrolu přístupu může umožnit vzdálené spuštění kódu.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41360/
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-045-02
BID: http://www.securityfocus.com/bid/96209
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5174

8 let
228 zemí
174k uživatelů
1170k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo secutek.cz
Logo blog.camcloud.com