CVE-2017-5174

V aplikaci Geutebruck IP Camera G-Cam / EFD-2250 verze 1.11.0.12 byl objeven problém s vynecháním ověřování. Byla zjištěna chyba zabezpečení obejít ověřování. Stávající architektura systému souborů může útočníkům umožnit obejít řízení přístupu, které může umožnit vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96209
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41360/
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-045-02
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5174

10 let
249 zemí
521k uživatelů
2921k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo ru.kedacom.com
Logo sectech.co.nz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.power-shop.gr