CVE-2017-5173

V aplikaci Geutebruck IP Camera G-Cam / EFD-2250 verze 1.11.0.12 byl objeven problém s nesprávnou neutralizací speciálních prvků (v příkazu OS). Byla zjištěna nesprávná neutralizace zranitelnosti zvláštních prvků. Pokud speciální prvky nejsou správně neutralizovány, může útočník zavolat více parametrů, které umožňují přístup k operačnímu systému na kořenové úrovni, což by umožnilo vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96209
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41360/
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-045-02
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5173

10 let
251 zemí
633k uživatelů
3462k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo sectech.co.nz