CVE-2017-5173

V aplikaci Geutebruck IP Camera G-Cam / EFD-2250 verze 1.11.0.12 byl objeven problém s nesprávnou neutralizací speciálních prvků (v příkazu OS). Byla zjištěna nesprávná neutralizace zranitelnosti speciálních prvků. Pokud speciální prvky nejsou správně neutralizovány, může útočník zavolat více parametrů, které umožňují přístup k operačnímu systému na kořenové úrovni, což by umožnilo vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96209
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41360/
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-045-02
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5173

10 let
250 zemí
527k uživatelů
2954k výpočtů
Logo blog.camcloud.com
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.eleksys.cz