CVE-2017-5173

V Geutebruck IP Camera G-Cam/EFD-2250 verze 1.11.0.12 byl objeven problém s nesprávnou neutralizací speciálních prvků (v příkazu OS). Byla zjištěna nesprávná neutralizace zranitelnosti speciálních prvků. Pokud speciální prvky nejsou správně neutralizovány, může útočník volat více parametrů, které mohou umožnit přístup ke kořenovému operačnímu systému, který by mohl umožnit vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96209
EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41360/
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-045-02
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5173

10 let
253 zemí
677k uživatelů
3675k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo secutek.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr