CVE-2017-5173

Nesprávná neutralizace speciálních prvků (v příkazu OS) byl objeven v Geutebruck IP Camera G-Cam / EFD-2250 verze 1.11.0.12. Nesprávná neutralizace zranitelnosti zvláštních prvků byl identifikován. Pokud nejsou speciální prvky řádně neutralizovány, útočník může volat více parametrů, které mohou povolit přístup k serveru kořenový operační systém, který by umožnil vzdálené spuštění kódu.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41360/
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-045-02
BID: http://www.securityfocus.com/bid/96209
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5173

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.elsec.cz